Zubne proteze su stomatološke nadoknade koje se koriste za zamenu izgubljenih zuba. Postoje različite vrste zubnih proteza, a njihov izbor zavisi od broja i položaja izgubljenih zuba, kao i od potreba i želja pacijenta.

Tipovi zubnih proteza

Zubne proteze mogu biti skeletirane ili vizil proteze i akrilatne proteze koje mogu biti parcijalne i totalne.

Akrilatne zubne proteze

Totalne proteze: Totalne proteze, poznate i kao “veštačke vilice,” koriste se za zamenu svih zuba u gornjoj ili donjoj vilici. Ove proteze su izrađene od akrilata i postavljaju se na desni pacijenta. Totalne proteze su obično potrebne kada su svi zubi u vilici izgubljeni. One omogućavaju pacijentima normalno žvakanje, govor i osmeh.

Parcijalne proteze: Parcijalne proteze koriste se za zamenu nekoliko izgubljenih zuba u vilici. One se sastoje od veštačkih zuba koji su postavljeni na metalni okvir ili od akrilata i prilagođene postojećim zubima pacijenta. Parcijalne proteze se drže na mestu pomoću kukica koje se kače za preostale zube.

Privremene proteze: Privremene proteze se koriste nakon vađenja zuba ili tokom perioda lečenja pre postavljanja trajnih proteza. One pomažu pacijentima da sačuvaju izgled i funkciju dok se čekaju trajne nadoknade.

Zubne proteze su korisna i često neophodna sredstva za nadoknadu izgubljenih zuba i obnovu funkcije žvakanja, govora i estetike osmeha.

Skeletirane vizil proteze

Skeletirane ili vizil proteze su najbolje proteze u mobilnoj protetici. Njihova najveća vrednost je u njihovoj profilaktičkoj ulozi. Zapravo one uz pomoć svojih posebno odabranih retencionih odnosno veznih elemenata mogu da pravilno iskoriste preostale zube za prenos sila žvakanja i da na taj način maksimalno štede zubnu kost od prevelike resorpcije.

Ove proteze mogu kao retencione elemente koristiti livene kukice ili atečmene. Izrađuju se kada je preostao jako mali broj zuba u ustima. Njihovu bazu čini metalni skelet koji im daje čvrstinu.

Parcijalna vizil proteza sa atačmenima ili proteza na klik

Ove proteze predstavljaju vrhunac funkcije i estetike kada su u pitanju proteze odnosno mobilne nadoknade.

Sta su to atečmeni?

Atečmeni su vrlo precizni vezni elementi koji se sastoje iz dva dela. Jedan deo se nalazi u protezi, a drugi deo u posebno pripremljenoj odnosno namenski izrađenoj krunici. Nastali su iz potrebe za višom estetikom kako se retencioni elementi proteze odnosno kukice ne bi videli prilikom osmeha i govora. Za ovu vrstu proteze neophodno je prethodno pripremiti zube za koje će se vezivati buduća proteza.

Atečmeni su potpuno skriveni i nalaze se sa unutrašnje strane nadoknade. Mogu biti u vidu kugli ili klizaca. Njihova suština je da povezu fiksni i mobilni deo nadoknade u jednu jedinstvenu celinu.

Razlika izmedju vizil proteze sa kukicama i vizil proteze sa atečmenima

Za razliku od vizila sa livenim kukicama, vizil proteza sa atečmenima predstavlja estetski ali i funkcionalno bolje rešenje. Osnovna razlika između ovih proteza je u veznim odnosno retencionim elementima tj. atečmenima. Oni zamenjuju kukice i vezuju se za preostale zube. Jačina te veze je značajno veća što pacijentu daje veću sigurnost pri jelu i govoru.

Velika spojnica koja povezuju levu i desnu stranu proteze je izuzetno tanka i prisno naleže na sluzokozu nepca i izuzetno brzo dobija temperaturu usne duplje. Na ovu protezu privikavnje je vec nakon 2 do 3 dana. Pacijenti u potpunosti osecaju ukus hrane koju jedu, za razliku od akrilatne proteze gde je nepce u potpunosti prekriveno plocom i gde potpuni ukus hrane izostaje.

Jedini nedostatak ove proteze je malo veca cena u odnosu na klasicnu vizil protezu i to sto atačmeni vremenom popustaju i neophodno ih je posle 12 do 24 meseci zameniti novim. Posle toga stabilnost proteze je kao prvog dana kada ste je dobili.

Totalna zubna proteza

Totalna zubna proteza se izrađuje kada u vllici ne postoji ni jedan zub. Izrađuje se od akrilata. Postavlja se preko sluzokože i vilične kosti. Njenom izradom drastično se poboljšava kvalitet života pacijenta kako u estetskom tako i u funkcionalnom smislu. Nakon njihove izrade neophodan je period adaptacije kako bi se pacijent privikao na izgled, a prvenstveno na funkciju totalne proteze.

Ove proteze se uz pomoć vakuma i pljuvačke drže na vilicama. Važno je redovno održavanje higijene ovih proteza. Savetujemo njihovo pranje posle svakog obroka mekanim četkicama i pastama. Na taj nacin sprečavate zadržavanje hrane ispod proteze, iritaciju i upalu desni.

Ako vam je potrebna proteza ili želite pre svega pregled kako bi ustanovili koja vam je proteza neophodna zakažite pregled u Kruna Dentu.