Cenovnik stomatoloških usluga

 

USLUGA

CENA (rsd)

Pregled BESPLATAN
Specijalistički pregled 1.600

Konzervativna stomatologija - CENE

USLUGA

CENA (rsd)

Kompozitni ispun jednopovrsinski 1.500
Kompozitni ispun dvopovrsinski 1.800
Kompozitni ispun tropovrsinski 2.200
Kompozitna nadogradnja 3.000
Amalgamski ispun jednopovrsinski 1.500
Amalgamski ispun dvopovrsinski 1.800
Amalgamski ispun tropovrsinski 2.200
Terapija dubokog karijesa 1.500
Terapija osetljivosti korena zuba 1.000
Postavljanje sredstva za devitalizaciju zuba 1.500
Prva pomoc kod dentalgija 1.000
Endodontska terapija ne inficirane pulpe po kanalu 1.000
Endodontska terapija inficirane pulpe po kanalu 1.500
Revizija starog punjenja po kanalu 1.000

Estetska stomatologija - CENE

USLUGA

CENA (rsd)

Izbeljivanje zuba ordinacijsko 10.000
Izbeljivanje zuba kućna varijanta 15.000
Kompozitna faseta 3.000
Edelweiss faseta 8.000
Keramicka faseta 21.600
Bezmetalna krunica ( cirkonijum keramika ) 14.400

.

Protetika - CENE

USLUGA

CENA (rsd)

Metal keramicka krunica 8.000
Livena nadogradnja 3.600
Livena nadogradnja 4.800
Bezmetalna krunica (cirkonijum keramika) 14.400
Frezovana (namenski izradjena krunica ) 9.600
Keramicka faseta 21.600
Edelweiss faseta 8.000
Parcijalna akrilatna proteza 15.000
Totalna akrilatna proteza 18.000
Skeletirana vizil proteza sa livenim kukicama 30.000
Skeletirana vizil proteza sa atecmenima 54.000
Reparatura proteze 4.000

Parodontologija - CENE

USLUGA

CENA (rsd)

Ultrazvucno uklanjanje kamenca za obe vilice 1.500
Poliranje zuba 500
Peskiranje zuba 1.500
Obrada parodontalnog dzepa 1.200
Terapija parodontalnog apscesa 1.200
Kauzalna terapija parodontopatije po vilici 3.000

Oralna hirurgija - CENE

USLUGA

CENA (rsd)

Vadjenje zuba 2.000
Komplikovano vadjenje zuba 3.000
Lokalna anestezija 300

Dečija stomatologija - CENE

USLUGA

CENA (rsd)

Ispun na mlecnom zubu 1.000
Vadjenje mlecnog zuba 1.000
Zalivanje fisura 1.000