Ukoliko karijes nije na vreme tretiran on može zahvatiti zubnu pulpu odnosno živac. Pulpa je meko tkivo koje se nalazi u unutrašnjosti zuba. Sastoji se od krvnih, limfnih sudova i nervnih vlakana. Prvi simptom pulpitisa je bol koji najčešće dovodi pacijenta u ordinaciju, a na osnovu karaktera bola i dodatnih testova postavljamo dijagnozu.

Kod pulpitisa postoje različite vrste bola, bol na toplo, hladno, na pritisak pri žvakanju hrane, a često bol može nastati i bez prisustva bilo kakve iritacije. Takođe bol može biti kratkotrajan, produđen ili čak dugotrajan toliko da pacijent mora da popije tabletu protiv bolova.

Terapija pulpitisa se sastoji od obaveznog rtg snimka zuba, potom se aplikuje anestezija i na kraju ukloni pulpa posebnim instrumentima (iglicama ). Ako je jedan deo zubne pulpe vitalan onda se postavlja preparat za umrtvljenje živca. U sledećoj seansi se nastavlja dalji tretman uklanjanjem preostalog dela živca iz svih kanala. Kada se živac u potpunosti ukloni kanali korena se pune pastom za definitivno punjenje pa se ponovo uradi kontrolni rtg snimak, da bismo bili sigurni da je zub napunjen do samog vrha korena.

Ako je sve u redu pristupamo izradi definitivnog ispuna ili protetske nadoknade.