Duboki karijes (caries profunda) je uznapredovali oblik karijesa, koji se maksimalno približio zubnom živcu, ali još uvek nije doveo do ireverzibilnog oštećenja.

Simptomi koji mogu da ukažu na duboki karijes su bol na slatko, hladno, bol pri žvakanju hrane… Može se desiti i da simptomi potpuno izostaju.

Ovakvi defekti se saniraju uklanjanjem karijesnog i razmeksalog dentina i gleđi, a potom se postavljaju medikamenti, najčešće na bazi kalcijum hidroksida, u periodu od mesec dana. Za to vreme kalcijum hidroksid regeneriše preostali sloj dentina, na koji se zatim postavlja zaštitna podloga i definitivni ispun.